Ustawa „Apteka dla aptekarza” – czy rzeczywiście okaże się korzystna dla pacjentów?

Dnia 21 kwietnia 2017 r. Senat RP, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej „Ustawa”), przyjął ...

Share This:

Sprostowaniem w wydawców

Sprostowaniem w wydawców Zgodnie z literalnym brzemieniem art. 31a ust. 1 Ustawy Prawo Prasowe na wniosek zainteresowanego (tj. najczęściej bohatera danej publikacji prasowej) redaktor naczelny dziennika lub czasopisma ma obowiązek ...

Share This:

Wygaśnięcie mandatu członka organu spółki kapitałowej w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 24 listopada 2016 r. (III CZP 72/16)

Powoli zbliża się „sezon” odbywania zwyczajnych walnych zgromadzeń (zgromadzeń wspólników) w polskich spółkach kapitałowych. Warto więc odświeżyć naszą wiedzę w kwestii obliczania daty wygaśnięcia mandatów członków organów tych spółek. Omawiana ...

Share This:

Objęcie obowiązkami sprawozdawczo-informacyjnymi zarządzających ASI

W dniu 27 kwietnia 2017 roku został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej ...

Share This:

Prawo do bycia zapomnianym, a ochrona dóbr osobistych. Informacja o wyroku SA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Prawo do bycia zapomnianym, a ochrona dóbr osobistych. informacja o wyroku SA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w ustnym uzasadnieniu wyroku z dnia ...

Share This:

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli przy czynnościach prawnych z udziałem spółek handlowych

Możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli przy czynnościach prawnych z udziałem spółek handlowych (szczególnie kapitałowych), mogła dotychczas budzić wątpliwości. Wątpliwości te rozwiał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego ...

Share This:

Nowe zasady naprawiania szkód wyrządzonych przez naruszenie prawa konkurencji

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Aktualnie projekt jest po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z projektem ustawa ma ...

Share This:

Nowe przepisy KSH związane z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Od 1 stycznia 2017 roku możemy natknąć się na nowe przepisy KSH:  art. 201 § 5, art. 2011, art. 2281, art. 368 § 5, art. 3681 oraz art. 3931. Omawiane przepisy zostały wprowadzone Ustawą z ...

Share This:

Idzie nowe, czyli krótka analiza projektu nowego rozporządzenia w sprawie GSL

Mijają trzy miesiące od opublikowania na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach ...

Share This:

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych

W dniu 29 marca 2017 roku został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych. Aktualnie projekt jest na etapie ...

Share This: