Już nie tak łatwo o spółkę z o.o. z użyciem wzorca umowy

Od 1 stycznia 2012 roku możemy korzystać z (moim zdaniem) niezwykle wygodnej, oraz zazwyczaj bardzo sprawnej procedury rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym ...

Share This:

Jakie zmiany są planowane w zatrudnieniu tymczasowym?

W Sejmie trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Rządowy projekt jest obecnie na etapie prac w komisjach sejmowych poprzedzających drugie czytanie. ...

Share This:

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Dnia 29 grudnia 2016 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Aktualnie projekt jest po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z ...

Share This:

Zwiększenie kontroli reklam suplementów diety – o Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety

Geneza – tzw. „List 315” W dniu 21 października 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Główny Inspektor Sanitarny wystosowali do 315 producentów i dystrybutorów suplementów diety list, ...

Share This:

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Dnia 10 stycznia 2017 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Aktualnie projekt jest na etapie po I czytaniu ...

Share This:

Projekt ustawy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki

Dnia 2 sierpnia 2016 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki. Aktualnie projekt jest na etapie I ...

Share This:

„Sztuczna inteligencja” w sądach rejestrowych – o projekcie zmiany Ustawy o KRS

Jak działają polskie sądy rejestrowe – wie każdy kto choć raz miał z nimi do czynienia. Postępowania o wpis w KRS toczą się tygodniami a czasem nawet miesiącami. Nic dziwnego. ...

Share This:

Zmiany w zatrudnieniu w 2017 roku

Nowy rok przyniósł ze sobą zmiany dla przedsiębiorców dotyczące zatrudnienia pracowniczego oraz cywilnoprawnego. Zmiany te są konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy ...

Share This:

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Dnia 18 listopada 2016 roku wpłynął do Sejmu projekt zmian ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku  Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Aktualnie projekt jest po I czytaniu na posiedzeniu ...

Share This:

Obowiązki dostawców usług cyfrowych w świetle postanowień Dyrektywy NIS ‑ cz. 2

Wstęp Niniejszy artykuł jest kolejnym z serii, odnoszącym się do Dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na ...

Share This: