EFSA stawia na wzmocnienie polityki niezależności

W dniu 21 czerwca Zarząd Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął nową politykę dotyczącą niezależności Agencji (pełna nazwa dokumentu: EFSA’s policy on independence. How the European Food Safety Authority ...

Share This:

Zatrudnianie obywateli Ukrainy w ramach ruchu bezwizowego

Od 11 czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy mogą bez wizy podróżować do krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Irlandii). Możliwe jest to dzięki rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ...

Share This:

Reklama produktów leczniczych OTC, suplementów diety oraz wyrobów medycznych – wybrane ograniczenia.

W ostatnim czasie w mediach dosyć często poruszana jest kwestia niewystarczającej i mało efektywnej regulacji w obszarze reklamy tzw. farmaceutyków, zwłaszcza suplementów diety,  oraz podobieństw reklamy suplementów diety do reklamy ...

Share This:

Weksel niezupełny

Weksel niezupełny, popularnie zwany in blanco, jest jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia zobowiązań, najczęściej stosowanym przy kredytach i pożyczkach. I choć weksel nie stanowi samoistnego tytułu egzekucyjnego, co oznacza, że ...

Share This:

Ustawa „Apteka dla aptekarza” – czy rzeczywiście okaże się korzystna dla pacjentów?

Dnia 21 kwietnia 2017 r. Senat RP, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej „Ustawa”), przyjął ...

Share This:

Sprostowaniem w wydawców

Sprostowaniem w wydawców Zgodnie z literalnym brzemieniem art. 31a ust. 1 Ustawy Prawo Prasowe na wniosek zainteresowanego (tj. najczęściej bohatera danej publikacji prasowej) redaktor naczelny dziennika lub czasopisma ma obowiązek ...

Share This:

Wygaśnięcie mandatu członka organu spółki kapitałowej w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 24 listopada 2016 r. (III CZP 72/16)

Powoli zbliża się „sezon” odbywania zwyczajnych walnych zgromadzeń (zgromadzeń wspólników) w polskich spółkach kapitałowych. Warto więc odświeżyć naszą wiedzę w kwestii obliczania daty wygaśnięcia mandatów członków organów tych spółek. Omawiana ...

Share This:

Objęcie obowiązkami sprawozdawczo-informacyjnymi zarządzających ASI

W dniu 27 kwietnia 2017 roku został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej ...

Share This:

Prawo do bycia zapomnianym, a ochrona dóbr osobistych. Informacja o wyroku SA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Prawo do bycia zapomnianym, a ochrona dóbr osobistych. informacja o wyroku SA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w ustnym uzasadnieniu wyroku z dnia ...

Share This:

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli przy czynnościach prawnych z udziałem spółek handlowych

Możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli przy czynnościach prawnych z udziałem spółek handlowych (szczególnie kapitałowych), mogła dotychczas budzić wątpliwości. Wątpliwości te rozwiał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego ...

Share This: