Autoryzacja – planowane zmiany zasad

Autoryzacja ma zostać sformalizowana. W dniu 24 maja 2017 roku do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Prawa prasowego mający m.in. usystematyzować prawa i obowiązki dziennikarzy dot. autoryzacji. Dotychczas przepisy o autoryzacji mówiły jedynie ...

Share This:

Działania pracodawcy w trakcie upałów

Obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy w razie upałów, regulowane są przede wszystkim przez Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki ...

Share This:

Symbole religijne w miejscu pracy

Kwestia zakazu noszenia widocznych symboli religijnych, politycznych, światopoglądowych w miejscu pracy w odniesieniu do dyskryminacji stała się przedmiotem wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tj.: wyroku w sprawie o sygn. C-157/15 ...

Share This:

Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawców

Z dniem 1 czerwca 2017 roku wchodzi w życie wyczekiwana ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności („ustawa nowelizująca”). Dlaczego wyczekiwana? ...

Share This:

Powstanie „superinspekcji żywnościowej” – wady i zalety projektowanych zmian

Na najbliższy piątek, 14 lipca zaplanowano w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (dalej: „PIBŻ”). Ten wzbudzający wiele emocji projekt zakłada konsolidację nadzoru nad produkcją ...

Share This:

Zasady obliczania wymiaru kar administracyjnych na gruncie RODO

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”, „Rozporządzenie”), które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r., krajowe organy nadzorcze będą uprawnione do nakładania kar administracyjnych za przypadki ...

Share This:

EFSA stawia na wzmocnienie polityki niezależności

W dniu 21 czerwca Zarząd Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął nową politykę dotyczącą niezależności Agencji (pełna nazwa dokumentu: EFSA’s policy on independence. How the European Food Safety Authority ...

Share This:

Zatrudnianie obywateli Ukrainy w ramach ruchu bezwizowego

Od 11 czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy mogą bez wizy podróżować do krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Irlandii). Możliwe jest to dzięki rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ...

Share This:

Reklama produktów leczniczych OTC, suplementów diety oraz wyrobów medycznych – wybrane ograniczenia.

W ostatnim czasie w mediach dosyć często poruszana jest kwestia niewystarczającej i mało efektywnej regulacji w obszarze reklamy tzw. farmaceutyków, zwłaszcza suplementów diety,  oraz podobieństw reklamy suplementów diety do reklamy ...

Share This:

Weksel niezupełny

Weksel niezupełny, popularnie zwany in blanco, jest jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia zobowiązań, najczęściej stosowanym przy kredytach i pożyczkach. I choć weksel nie stanowi samoistnego tytułu egzekucyjnego, co oznacza, że ...

Share This: