Przestępczość białych kołnierzyków – czym jest white collar crimes?

Pojęciem white collar crimes (z ang. przestępczość białych kołnierzyków) określa się kategorię przestępstw popełnianych przez osoby cieszące się wysoką pozycją społeczną. Najczęściej są to przestępstwa popełniane w ramach prowadzonej przez ...

Share This:

Zakaz reklamy aptek – czy faktycznie jest zasadny w obecnym kształcie?

Wstęp Choć od momentu wprowadzenia przez ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zakazu reklamy aptek niebawem minie już 6 lat, problem ten nadal wzbudza liczne ...

Share This:

Walka z dopalaczami – o najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii słów kilka

Potrzeba zmian Ministerstwo Zdrowia przygotowało i skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt ten dodaje do ustawy, dotychczas regulującej między ...

Share This:

Wypowiedzenie zmieniające a zwolnienia grupowe

Wypowiedzenie zmieniające stanowi formę zmiany treści umowy o pracę i jest stosowane  w przypadku jednostronnej zmiany warunków pracy i płacy, wtedy gdy takiej zmiany chce dokonać pracodawca. Zazwyczaj ta forma zmiany ...

Share This:

Powtórka z reprywatyzacji – założenia nowych rozwiązań legislacyjnych

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa Wiceministra Sprawiedliwości Patryka Jakiego oraz dr. Kamila Zaradkiewicza, podczas której zostały przedstawione założenia dotyczące projektu tzw. „dużej ustawy reprywatyzacyjnej” – („Ustawa”). Mając na ...

Share This:

Brexit a funkcjonowanie Europejskiej Agencji Leków (EMA)

W ostatnich tygodniach można zaobserwować w mediach zwiększoną liczbę informacji dotyczących przyszłego umiejscowienia agencji europejskich, które aktualnie posiadają siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii, natomiast po opuszczeniu tego państwa struktur UE ...

Share This:

Kolejna zmiana kursu w sprawie polskich REIT-ów

Pod koniec 2016 roku polski rząd rozpoczął pracę nad ustawą o spółkach rynku wynajmu nieruchomości. Instytucja tego typu spółek, które na arenie międzynarodowej noszą nazwę REIT-ów (ang. Real Estate Investment ...

Share This:

„Kosztowny” przelew na niezarejestrowany rachunek bankowy

Opublikowany projekt z dnia 20 września 2017 r. o zmianie ustawy VAT oraz w szczególności ustaw PIT oraz CIT jest realizacją obiecanej zapowiedzi stworzenia oficjalnego wykazu podatników VAT, który ma ...

Share This:

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) – ostatnia prosta

W dniu 19 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy VAT przewidujący wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), którego celem jest zapewnienie większej transparentności rozliczeń VAT oraz przeciwdziałanie ...

Share This:

Dumping socjalny – Stara Unia walczy o rynek

Pojęcie tzw. dumping socjalny coraz częściej pojawia się w prasie europejskiej i na ustach przedstawicieli państw członkowskich UE. Czym zatem jest dumping socjalny? Pojęciem tym opisuje się zjawisko polegające na ...

Share This: